Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepla a teplé vody zásobuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v současnosti 9 366 domácností v České Lípě. Mimo domácnosti dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a do ostatní občanské vybavenosti.

Více informací

Profil společnosti

Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datum vzniku společnosti:
Rejstříkový soud:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Bankovní spojení:
Člen skupiny:
Maj. účast v jiných společnostech:

Vlastnická struktura společnosti:

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
akciová společnost
Liberecká 132, Česká Lípa, 470 01
64653200
CZ64653200
22. února 1996
Krajský soud v Ústí nad Labem
Odd. B, vložka 811
487 805 901
zc.vv1563745157m@tlc1563745157
www.clt.mvv.cz
199798944/0300
MVV Energie CZ
Nemá

Českolipské teplo a.s. (75,00 %)

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa (19,99 %)

Česká Lípa (5,01 %)


Předmětem podnikání společnosti je:

– Výroba tepla
– Rozvod tepla
– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence společnosti:
– Výroba tepla – č. licence 310100198 skupina 31
– Rozvod tepla – č. licence 320100196 skupina 32

Akcie:
Základní kapitál společnosti:              1 000 000 Kč
Splaceno:                                                 100 %

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada
Za celkové řízení společnosti a řízení jejího chodu odpovídá statutární orgán, který je zároveň vrcholových managementem společnosti.

Odstávky

V souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou, bude přerušena dodávka tepelné energie pro ohřev teplé vody. Dodávka bude obnovena bezprostředně po opravě zařízení.
Místo přerušení dodávky v České Lípě :
Bratří Čapků 2864, 2868-70, 2888-90
Špálova 2884-7
Kunratická 2865-67
Cvikovská 2871-4
Pražská 2883
Šluknovská 2875-7
Jana Zrzavého 2878-80
Doba přerušení dodávky od : 17.7.2019 08:00 hodin
Doba obnovení dodávky od : 17.7.2019 14:00 hodin
Více informací můžete získat na telefonním čísle 487 834 066 nebo 602 457 788 ( dispečink ČLT a.s. ).
Za způsobené obtíže se předem omlouváme, děkujeme za pochopení vzniklé situace a doporučujeme provést potřebná opatření k zamezení vzniku případných škod.

web_levnejsi_teplo_banner

Klíčové kontakty

Poruchy
tel.: 602 457 788 ; 487 834 066

Spojovatelka
tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.