Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepla a teplé vody zásobuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v současnosti 9 366 domácností v České Lípě. Mimo domácnosti dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a do ostatní občanské vybavenosti.

Více informací

Fakta o nových zdrojích

Problematika odpojení od CZT, Česká Lípa 24. 4. 2013

Vážení zákazníci,s jistou nepravidelností probíhají akce, které Vás mají přesvědčit o „výhodnosti“ odpojení Vašeho domu od centrálního zásobování teplem (CZT) a vybudování vlastní kotelny. Nejpádnějším argumentem je extrémně nízká cena za GJ z vlastní kotelny v porovnání s cenou GJ z CZT.

Argumenty, které jsou Vám předkládány, nejsou bohužel kompletní a některé jsou zavádějící.
Obvykle je Vám předkládán výpočet, kdy výsledná cena dodávky 1 GJ tepelné energie bude okolo 500,- Kč. V současné době představují samotné proměnné náklady na výrobu tepla, tzn. součet nákladů na plyn, el. energii a technologickou vodu 65 % z celkové ceny tepla.
Také cena investice bývá obvykle značně podhodnocena. Většinou se jedná pouze o cenu kotlů bez dalšího příslušenství. Pro provoz domovní kotelny je však nezbytná technologie v podobném rozsahu jako je domovní předávací stanice. Tj. oběhová čerpadla, deskový výměník, zásobník TUV, regulační armatury. Po součtu nákladů na pořízení projektu, kotlů, regulace a výše uvedené technologie, výsledná hodnota investice u domu se spotřebou cca 1000 GJ/rok (cca 30 bytových jednotek) významně převyšuje 1 mil. Kč. Dále je nutné připočíst náklady na postavení komínu – bude-li třeba, přípojku zemního plynu patřičné dimenze a zákonné náklady související s odpojením od CZT. Tyto náklady se započítávají do vstupní ceny investice.

Vám předkládaná cena tepla obvykle neobsahuje:
1) odpisy – amortizaci zařízení, které bude po určité době (cca 10-15 let) nutné vyměnit, tj.bude nezbytné se znovu „složit“ na nové, v budoucnosti jistě dražší zařízení.
2) náklady na opravy – žádné zařízení není bezporuchové, tudíž opravy budete muset platit,sice možná z fondu oprav, ale přesto je to náklad na výrobu tepla. Cena oběhového čerpadla se pohybuje v desítkách tisíc Kč.
3) náklady na revize – plynové zařízení, elektrické zařízení, komíny.
4) náklady na obsluhu – nikdo neponese odpovědnost a nebude topit na vyhrazeném zařízení zdarma.
Důležitou a často opomíjenou informací je, že i cena tepla z Vaší kotelny poroste, a to takovým tempem, jakým poroste cena zemního plynu.

Důležité poznámky:

  • Maloodběratel má vyšší cenu zemního plynu než velkoodběratel – výrobce tepla.
  • Maloodběratel platí plyn i elektrickou energii vč. 21% DPH.
  • Nelze finančně ohodnotit energii vynaloženou „dobrovolníky“ na přípravu a výstavbu kotelny.
  • V případě poruchy na zařízení nevoláte dodavateli tepla, ať závadu odstraní, ale musíte sami zorganizovat, zajistit a také zaplatit opravu.
  • Problémy s tvrdou vodou se projeví zejména při přípravě TUV a přinesou další zvýšení nákladů na opravy.
  • Místo předávací stanice pracující bez nutnosti Vašeho zásahu a pouze s teplou vodou, bude v domě umístěno další plynové – vyhrazené technické zařízení se všemi důsledky.
  • Umístěním kotelny v obytné budově hrozí vyšší riziko havárie a zvýšení hluku v blízkosti kotelny a komínu.
  • Dodavatel kotlů neponese zodpovědnost za skutečné náklady na výrobu tepla, které při provozu nakonec zaplatíte.

Dodatečné náklady vyplývající ze zákona

S odpojení od CZT souvisí dodatečné náklady vyplývající ze zákona. A to následující povinnosti odběratele, cituji: „Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž také náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“ §77 odst.6, zákona 458/2000 sb. v platném znění.
Jedná se o náklady na odstranění, vyřazení domovní předávací stanice, úpravu teplovodu tak, aby zajistil další funkce, vyregulování soustavy, uvedení využívané místnosti do původního stavu. Je zřejmé, že tyto operace nelze provést za stokoruny. Náklad na výše uvedené je nezbytné také přičíst k počáteční investici.

Snížení nákladů na vytápění cestou úspor

Osobně se domnívám, a také odborné časopisy věnované problematice spotřeby tepla to potvrzují, že je mnohem vhodnější volné prostředky věnovat na snížení spotřeby tepla na vytápění, tzn. zateplit dům a vyměnit okna. Zatímco při použití vlastního zdroje můžete ušetřit řádově procenta proti dodávkám z CZT, zateplením snížíte trvale spotřebu tepla na vytápění o 30 – 40 %.

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy na telefonu 487 805 901 nebo na email zc.vv1573684625m.tlc1573684625@tlc1573684625

V České Lípě 24. dubna 2013
Ing. Jitka Holčáková, předsedkyně představenstva

web_levnejsi_teplo_banner

2019-08-MVV-news-banner

Klíčové kontakty

Poruchy
tel.: 602 457 788 ; 487 834 066

Spojovatelka
tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901
e-mail: zc.vv1573684625m@tlc1573684625

Odstávky

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.