Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepla a teplé vody zásobuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v současnosti 9 366 domácností v České Lípě. Mimo domácnosti dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a do ostatní občanské vybavenosti.

Více informací

Nejčastější otázky

Kdy musí ČLT svým zákazníkům topit?
Důležitým pojmem v této problematice je topné období, které trvá od 1. září do 31. května. V tomto časovém úseku ČLT topí, když poklesne průměrná denní teplota vzduchu pod 13°C ve dvou po sobě následujících dnech a nelze očekávat její zvýšení. V mimotopném období, které trvá od 1. června do 30. srpna, musí k podmínce nízkých teplot získat ČLT souhlas dvou třetin zákazníků napojených na konkrétní výměníkovou stanici. Tento předpoklad neplatí u předávacích stanic, které jsou na ostatních nezávislé.

Jak se dozvím o plánované (neplánované) odstávce?
Dodavatel tepla musí plánovanou odstávku oznámit 15 dnů před jejím začátkem. V případě ČLT jsou všichni dotčení zákazníci kontaktování telefonicky či e-mailem a zároveň provádíme výlep letáků na konkrétní vchody. O odstávkách pravidelně informujeme i na těchto internetových stránkách a prostřednictvím médií. O haváriích a okamžitých poruchách se snažíme informovat co nejdříve a veškerými dostupnými způsoby.

Kdo se stará o rozvody teplé vody v našem domě?
Rozhodující pro určení vlastnictví a povinnosti starat se o rozvody je předávací místo, které je definované ve smlouvě o dodávce. Obecně tak rozděluje rozvody na vnější (patří dodavateli) a vnitřní (patří odběrateli). Jejich vlastnictví pak rozhoduje o povinnosti zabezpečovat jeho bezporuchový stav.

Slyšel jsem, že ČLT je jedna z nejmodernějších soustav CZT v České republice. Je to pravda?
Snažíme se každý rok posunout dopředu a využívat moderních technologií. K výrobě tepla jsme dříve používali uhlí a těžký topný olej (mazut), dnes vyrábíme teplo téměř kompletně ze zemního plynu a mazut máme připravený v záloze pro případ krize. V příštím roce (2011) spustíme kogenerační jednotky, které budou vyrábět elektrickou energii a teplo zároveň. Je to nejúčinnější způsob, který je podporován státem. Průběžně instalujeme domovní předávací stanice zajišťující nejvyšší možný komfort vytápění, kterých máme už 224. Veškeré nové rozvody jsou už v moderním předizolovaném provedení, které se stále podílí na zvyšování účinnosti celé soustavy.

Které právní předpisy upravují oblast teplárenství?
Především zákon č. 458/2000 Sb., který definuje podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, a jeho úprava ze 7. května 2009. Další právní předpisy najdete v sekci legislativa.

Odstávky

V souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou, bude přerušena dodávka tepelné energie pro ohřev teplé vody. Dodávka bude obnovena bezprostředně po opravě zařízení.
Místo přerušení dodávky v České Lípě :
Bratří Čapků 2864, 2868-70, 2888-90
Špálova 2884-7
Kunratická 2865-67
Cvikovská 2871-4
Pražská 2883
Šluknovská 2875-7
Jana Zrzavého 2878-80
Doba přerušení dodávky od : 17.7.2019 08:00 hodin
Doba obnovení dodávky od : 17.7.2019 14:00 hodin
Více informací můžete získat na telefonním čísle 487 834 066 nebo 602 457 788 ( dispečink ČLT a.s. ).
Za způsobené obtíže se předem omlouváme, děkujeme za pochopení vzniklé situace a doporučujeme provést potřebná opatření k zamezení vzniku případných škod.

web_levnejsi_teplo_banner

Klíčové kontakty

Poruchy
tel.: 602 457 788 ; 487 834 066

Spojovatelka
tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.