Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepla a teplé vody zásobuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v současnosti 9 366 domácností v České Lípě. Mimo domácnosti dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a do ostatní občanské vybavenosti.

Více informací

Struktura cen

Ceny tepelné energie, kterou dodává naše společnost pro všechny zákazníky,
se regulují formou věcně usměrňovaných cen a jsou vždy stanoveny v souladu
s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Na počátku roku je stanovena předběžná cena, která vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Předběžná cena se může v průběhu roku měnit, pokud dojde ke změnám cen vstupů, nebo když se odchyluje skutečné množství dodávek tepla od množství sjednaného. Vyrovnání předběžné ceny na cenu výslednou, vypočtenou podle výše uvedených zásad je provedeno ve vyúčtování tepla za příslušný rok. Výsledná cena tepelné energie vychází z výsledné kalkulace a obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. uplatňuje několik úrovní cen tepelné energie
a to podle jednotlivých úrovní předání tepelné energie:

  1. teplo z primární sítě (TE PRIM) – cena na vstupu do výměníkové stanice z primární sítě dodavatele za předpokladu, že odběrné zařízení není v majetku nebo pronájmu dodavatele
  2. teplá voda z výměníkové stanice (TE TV z VS) – cena na výstupu z centrální výměníkové stanice pro více zúčtovacích jednotek
  3. teplo na vstupu do objektu (TE UV z VS) – cena na vstupu do objektu měřená přímo na patě odběrného místa
  4. teplo a teplá voda z domovních předávacích stanic (UV a TV DPS) – cena na vstupu do objektu měřená v domovních předávacích stanicích, které jsou ve vlastnictví nebo v pronájmu dodavatele

Jednotkou množství tepla je 1 GJ (gigajoule). Cena za dodávku tepla se účtuje formou jednoduché sazby, tzv. jednosložkovou cenou, která je tvořena platbou
za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ). U dálkového tepla se uplatňuje snížená sazba DPH – 15 %.

Platby za tepelnou energii představují jednu z nejvýznamnějších položek nákladů na provoz domácnosti. Naším cílem je dodávat zákazníkům kvalitní, ekologické
a cenově konkurenceschopné teplo.

Konečný odběratel dálkového tepla platí za komplexní službu, kdy je veškerou jeho starostí správné nastavení termostatické hlavice na radiátoru. Úkolem dodavatele tepla je vyrobit dostatečné množství tepla a toto teplo přivést svými rozvody na patu domu tak, aby bylo majiteli domu k dispozici v požadovaném množství. Úkolem majitele domu je mít dům seřízený tak, aby byly všude dostatečné možnosti zatopit si podle momentálního pocitu tepelné pohody. Pro vlastníky to znamená především udržovat vnitřní rozvody v dobrém technickém stavu a zajišťovat vyváženost topného systému.

web_levnejsi_teplo_banner

2019-08-MVV-news-banner

Klíčové kontakty

Poruchy
tel.: 602 457 788 ; 487 834 066

Spojovatelka
tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901
e-mail: zc.vv1573683021m@tlc1573683021

Odstávky

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.