Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Vyjádření k existenci sítí

 

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je správcem technické infrastruktury rozvodů tepla společnosti Českolipské teplo a.s. v městech Česká Lípa a Dubá.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o vyjádření k existenci sítí, nárokům na administrativu a náklady, které jsou s touto činnosti spojeny, zavádíme od 1. 8. 2021 zpoplatnění těchto vyjádření.

Na základě žádosti poskytujeme, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze těchto sítí v nezbytně nutném rozsahu.

 

Postup podání žádost

 

1) Kontaktní údaje pro zaslání žádosti

Žadatelé mohou písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí (formulář ke stažení níže), včetně odpovídající dokumentace, podat následujícím způsobem

a) poštou na adrese: Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa
b) e-mailem na adrese: vyjadreni.clt @mvv.cz

Formulář s žádostí k vyjádření existence sítí

2) Požadované podklady k žádosti

a) Vaše žádost musí obsahovat následující:
• Název akce a určení lokality výstavby
• Stručný popis stavby
• Korespondenční adresu, tedy Vaši adresu pro doručení vyjádření
• Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (vyjádření ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jsou v souladu se zněním § 161 zpoplatněna dle níže uvedeného sazebníku)
• Kontaktní údaje (kontaktní osoba, včetně telefonního čísla)

b) Situace stavby
• Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce)
• Máte-li k dispozici také souřadnice stavby
• V případě elektronické žádosti odeslané e-mailem nesmí velikost přiložených souborů překročit velikost 10Mb.

3) Způsob úhrady

Vyjádření k existenci sítí Vám bude doručeno společně s daňovým dokladem (fakturou), který bude obsahovat platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem.

 

Sazebník za vyjádření k existenci sítí

Poskytnutí vyjádření k existenci sítí je spojeno s provozními náklady. V souhlasu se zněním § 161 zákona č. 183/2006Sb. jsou tyto služby zpoplatněny dle následujícího sazebníku:

• Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Vyjádření k existenci sítí bez příloh     200,- Kč (včetně DPH)

 • Vyjádření k existenci sítí – včetně dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí + zákres sítí v PDF 400,- Kč (včetně DPH)
Dodatečné zaslání zákresu sítí ve formátu DGN  250,- Kč (včetně DPH)
Tištěná dokumentace ve formátu A3 (barevný tisk) 75,- Kč (včetně DPH) / stránka
Tištěná dokumentace ve formátu A4 (barevný tisk) 40,- Kč (včetně DPH) / stránka

 
a) Pokud podáváte žádost o vyjádření e-mailem a přejete si, aby Vám byla zaslána digitální dokumentace dotčené trasy vedení sítí společně s vyjádřením, je nutné na žádosti o vyjádření k existenci sítí výrazně uvést následující text:

„V případě, že se na mnou vyznačeném území nachází podzemní vedení sítí společnosti Českolipské teplo a.s. žádám Vás o zaslání digitální dokumentace na e-mailovou adresu ……@…..cz. S úhradou částky za Vyjádření k existenci sítí včetně digitální dokumentace, dle sazebníku, souhlasím. Příslušnou částku fakturujte na adresu…“

b) V případě, že bude digitální dokumentace objednávána dodatečně, postupujte dle instrukcí zaslaných společně s vyjádřením.

 

Lhůta pro zpracování žádosti k existenci sítí

Standardní lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na rozvody tepla společnosti Českolipské teplo a.s. může lhůta na zpracování vašeho požadavku tuto dobu překročit.

Odstávka

Vážení zákazníci, Z důvodu havárie na primárním rozvodu bude dnes 16.8. 2022 přerušena dodávka teplé vody od 8 do 15 hodin. Odstávka se týká okruhu Střelnice a odběrných míst Okružní 2671,2672,2673. Za případné komplikace se omlouváme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.


Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901
e-mail: zc.vv1660720439m@tlc1660720439